Doğuş Bayramı

Hristiyanlık inancının iki büyük bayramı vardır. Bunlar Doğuş Bayramı ve Diriliş Bayramı’dır. Adlarından da anlaşılacağı gibi, Doğuş Bayramı’nda İsa Mesih’in doğumu kutlanmaktadır. Diriliş Bayramı’nda ise İsa Mesih’in bizim kefaretimizi ödemek için yeryüzüne indiğinin, ardından çarmıhta öldüğünün, mezara konulduğunun ve üç gün sonra mezardan dirildiğinin beyan edildiği bayramdır.

Tanrı ilk insanları – Adem ile Havva’yı – günahsız olarak yarattı. Kutsal Kitap, Tanrı’nın her şeyi mükemmel bir şekilde yarattığını söylemektedir, “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.” (Yaratılış 1:31). “…Tanrı insanları doğru yarattı…” (Vaiz 7:29).

Ancak ilk insanlar olan Adem ile Havva kendilerine verilen bu kutsallığı ve doğruluğu koruyamayıp günah işlediler. Bu şekilde hem günahı hem de onun sonucu olan ölümü yeryüzüne sokmuş oldular. Adem ve Havva’dan gelen her insan da hem atalarının günahlarını taşımış hem de kendi işledikleri günahlar ile durumu daha da kötüye doğru ilerletmişlerdir. “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.” (Romalılar 5:12) “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23).

Kutsal Kitap açık ve net bir şekilde belirtiyor ki her insan günahlıdır ve ölümlüdür. Kutsal Kitap aynı zamanda günahkar birisinin tek başına kendisini kurtaramayacağını da söylemektdir, “Bu nedenle Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.” (Romalılar 3:20)

Ne var ki, adil Tanrı Kendi merhameti sevgisinden ötürü bu probleme bir çözüm yolu bulmuştur. Nasıl günah günahsız bir insanın günah işlemesi yüzünden yeryüzüne girdiyse, günahın kaldırılması da günahsız bir insanın günahı ve sonucu olan ölümü yenmesiyle gerçekleşebilirdi. Günahsız hiçbir insan olmadığı için de Tanrı, beden alarak yeryüzüne inmiş, aramızda yaşamış, bizlerin geçtiği tüm sıkıntılardan geçmiş fakat günah işlememiş, bizlerin uğruna işkenceden geçerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, mezara konmuş ve üçüncü gün ölümden dirilmiştir. Bizlerin ödemesi gereken günah borcunu Tanrı’nın Kendisi ödemiştir. Dolayısıyla Rab İsa Mesih’e iman edenler Tanrı tarafından aklanmakta ve sonsuz yaşama kavuşmaktadırlar.

 

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23)

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.”

(Yuhanna 3:16)

“İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.” (Romalılar 3:24)

 

Doğuş Bayramı, Kurtarıcı ve Rab olan İsa Mesih’in yeryüzüne girişinin kutlandığı bayramdır. Bu bayramda Tanrı’nın Kendi halkını günahtan ve ölümden kurtardığını bildiren Müjde duyurulmaktadır. İşte bu yüzden gerçek Hristiyanlar, Doğuş Bayramı’nda Rab İsa Mesih’in Müjdesini kutlamakta ve duyurmaktadırlar!

Biz de bu bayramda sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyacağız!

Bornova Protestan Kilisesi

You must be logged in to post a comment.

© 2012 BORNOVA PROTESTAN KİLİSESİ. HER HAKKI SAKLIDIR.